Location


Hotel Pine n Peak – Pahalgam

Aru Road- Pahalgam
Landmark : Near J&K Bank Amusement Park.
​​Pin : 192126​​

phone-icon +91 194- 2501323, 2500299, 2501395, Fax: +91 194 2500525

messag-icon     info@ahadhotelsandresorts.com

website-icon   www.ahadhotelsandresorts.com